Scroll to top

Top

Geen reacties

Waarom monopolies nefast zijn voor mobiliteit

Gepost op 26/02/2015
Waarom monopolies nefast zijn voor mobiliteit

Draai het of keer het hoe je wil, de technologie mag nog zo geavanceerd zijn, als de politiek niet mee wil blijven we ons allemaal – letterlijk – vastrijden. Sommige politici, zijn voorstanders van sociale manieren om met mobiliteit om te gaan. Voorstellen zijn gericht op het promoten van het openbaar vervoer en het steunen van initiatieven zoals de fietsprojecten in Brussel en Antwerpen. En toch, leuk maar nauwelijks een schot in de roos te noemen. Een meerderheid van de mensen ervaren nog steeds de ellende van het dagelijks pendelen.

Moet iedereen dan dichter bij het werk gaan wonen of telewerken? Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn maar aangezien de concentratie van bedrijven op bepaalde plaatsen, zoals in onze hoofdstad, hoog is zou de beschikbare ruimte (Brussel zit geografisch in een “carcan”) snel opgebruikt zijn. Ja, het klopt dat parkeerruimtes omgetoverd zouden kunnen worden tot woonplaatsen, alleen los je het probleem daarmee niet geheel op. Bovendien wil ook niet iedereen in een stad wonen, hun goed recht uiteraard.

SabenaIn dit artikel zoomen we verder in op waarom het inzetten van meer openbare voertuigen geen zin heeft. Vooreerst, de operationele aspecten gerelateerd aan de werking van ons openbaar vervoernet wordt toevertrouwd aan staatsbedrijven die over een monopolie beschikken. Zoals we gezien hebben bij SABENA (bankroet gegaan in 2001), onze vroegere Belgische luchtvaartmaatschappij, is deze formule niet efficiënt en ook niet rendabel op lange termijn. Zowel de reiziger als de belastingbetaler ervaren enkel de nadelen: matige tot slechte bediening, weinig comfort en een voorzetting van voorbijgestreefde ideeën uit de twintigste eeuw. Op de details zal ik in een later artikel ingaan. Hier volstaat het te zeggen dat onze politici, diegenen die de finale beslissingen maken over wat er met het geld van de belastingbetaler gebeurt, zouden moeten streven naar een werking waarbij de vrije markt, en dus ook entrepreneurs en mensen met “innovatieve” ideeën, een kans krijgen een verschil te maken.

Dubai-trafficLaat het operationele over aan de privé. Mensen presteren immers beter wanneer ze er zelf beter van worden. Met andere woorden: stimuleer het ondernemerschap ook in deze tak van de industrie. Is er dan nog wel een rol weggelegd voor de overheid? Jazeker! Meer dan ooit zelfs. De overheid moet in de gaten houden in welke richting mobiliteit evolueert en inspelen op nieuwe trends die vruchten kunnen afwerpen op langere termijn. In die zin zou belastinggeld kunnen dienen om nieuwe initiatieven in de sector te steunen. Ten tweede moet een overheid er ook op toezien dat winstbejag (de essentie van een op winst gerichte onderneming) niet de overhand neemt op essentiële zaken zoals veiligheid (Ryanair bijvoorbeeld mag besparen op veel maar niet op veiligheid) en keuzevrijheid (in kapitaalintensieve sectoren bestaat het gevaar dat enkele machtige actoren een feitelijk monopolie bekomen). Tot slot dient een overheid ook in te staan voor het leveren van een basisstructuur. De kosten voor mobiliteitsinfrastructuur (waaronder wegen allerhande) lopen immers snel hoog op.

Gas Prices Continue To Rise As Tensions With Iran IncreaseToch zijn er mechanismen die de overheid kan inschakelen om geld slimmer te beheren dan momenteel het geval is. Denken we maar aan het afschaffen van belastingvoordelen die gepaard gaan met een bedrijfswagen. Verder moet ook meer uitgegaan worden van het idee dat de gebruiker betaalt. Iemand moet ten slotte de rekening betalen? En wat met de verborgen rekening zoals de uitstoot van CO2 en de uitputting van onze natuurlijke grondstoffen? Het is hoog tijd dat politici de link tussen technologie, beleid en financiën maken om zodoende te streven naar een aangenamere invulling van onze toekomstige mobiliteit.

Plaats reactie

waarom-monopolies-nefast-zijn-voor-mobiliteit