Scroll to top

Top

Geen reacties

De tech start-up scene in Miami: een coherent ecosysteem

Gepost op 24/10/2014
De tech start-up scene in Miami: een coherent ecosysteem

Tijdens mijn verblijf in de States ben ik op verschillende locaties in contact gekomen met de tech start-up scene. Aangezien het voor de Belgische tech start-ups onder jullie, en natuurlijk ook de algemene lezer, interessant kan zijn om eens te lezen hoe het er in de States, het land van 1001 mogelijkheden voor entrepreneurs, aan toe gaat, beslisten we hier een korte reeks rond te schrijven.

Jullie mogen gedurende de komende weken blogposts verwachten rond de tech start-up scene in Orlando, Atlanta, Tampa en Miami. We beginnen deze week me de laatste en meest tot de verbeelding sprekende in het rijtje.

 

Waaruit bestaat de tech start-up scene in Miami?

Tech start-up scene in MiamiDe tech start-up scene in Miami wordt vooral getrokken en vormgegeven door Venture Hive. Deze organisatie positioneert zichzelf als een ‘entrepreneurship educatief programma’. Venture Hive focust vooral op het uitwerken van ondernemerschapsgerichte ecosystemen binnen Miami. Dit houdt zoveel in als het inbouwen en uitwerken van initiatieven die tech ondernemerschap faciliteren en stimuleren. In de uitwerking hiervan wordt veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van ondernemerschap, zodat iedereen de kans krijgt om van het ondernemerschap te proeven en er eventueel zijn of haar beroep van te maken.

Als deelnemer aan het Hive programma doorloop je drie grote fases, namelijk de Venture Hive Prep™, Venture Hive U™ en de accelerator/Incubator fase. Iedere fase besteedt aandacht aan de nodige competenties en relevante onderwerpen die op dat bepaalde moment of in die bepaalde fase relevant zijn.

Binnen de tech start-ups zelf zien we in Miami vooral initiatieven binnen de creatieve, fintech, healthcare en logistieke branche. Dit laatste is zeker typisch voor Miami als havenstad. Vandaag de dag wordt de grote economische meerwaarde in Miami gerealiseerd door de haven. Naast de miljarden Dollars die deze handel oplevert, is de ze ook goed voor niet minder dan 90 duizend jobs.

 

Waarom doet Venture Hive wat het doet…?

Sergi Alexander Venture Hive 141Het is altijd interessant om een beter idee te krijgen van de ‘waarom’. Immers, als er geen duidelijke pijnpunten worden getackeld of waarde toevoegende objectieven worden gerealiseerd, heeft een initiatief weinig zin.

Het Venture Hive initiatief bestaat om economische ontwikkeling en multiraciale samenwerking te verbeteren binnen de heel heterogene bevolking. Ze doen dit aan de hand van hun educatieve programma’s en opleveringsmodellen. Deze laatste zijn modellen en methodologieën die in het verleden reeds hun meerwaarde en efficiëntie hebben bewezen.

De incubator en accelerator programma’s in Miami hebben gedurende de eerste 18 maanden 10 nieuwe bedrijven, 22 bedrijfshervormingen, 50 lokale jobs en 2,85 miljoen USD aan investeringen opgebracht. De totale impact van het programma op vandaag wordt berekend op een slordige 7,3 miljoen USD.

…Waarom is dit zo interessant?

In totaal, en hier schuilt naar onze mening de grootste meerwaarde, biedt het initiatief een exhaustieve A tot Z ervaring aan startende ondernemers (en andere ondernemerschapstimulerende organisaties in de Miami regio). Dit gaat van educatie in ondernemerschap, over het coachen van de startende ondernemers tot de zoektocht naar het nodige kapitaal en de nodige medewerkers. Tech ondernemerschap wordt hier echt bechouwd en behandeld als een vormingspogramma, waar ‘learning by doing’ en ‘dream bigger’ centraal staan.

Daarnaast zorgt de grote heterogeniteit aan starters, influencers, mentors en investeerders ook voor een tastbare meerwaarde. Ze hebben in Miami goed begrepen dat ondernemerschap vooral draait rond mensen. Venture Hive weet goed hoe de grote heterogeniteit binnen de gemeenschap in te zetten ten voordele van ondernemerschap, en in het verlengde daarvan economische groei.

 

Wie zijn de voorname influencers binnen de tech start-up community?

Tech start-up scene in MiamiZoals een sterk start-up team, zijn de influencers binnen de community ook van een diverse afkomst. De voornaamstee teamleden binnen Venture Hive hebben samen meer dan 50 jaar ervaring en hielpen samen meer dan 500 bedrijven lanceren, ervaring hebben ze dus zeker ook. De totale jobcreatie van het kernteam wordt geschat op 5000 actieve jobs, wat niet min is.

De voornaamste influencers die Venture Hive tot een succes maken zijn Susan en Luis Amat, Andrew Heitner, Thomas Wenrich, Roberto Interiano, Yuda Saydun en Marisol Gomez.

Naast dit kernteam bestaat de tech start-up scene en Venture Hive uit een respectievelijk aantal mentoren, die elk ondernemer en expert zijn in een bepaald vakgebied. Hun rol is vooral het coachen van de startende ondernemers in de reeds bovenvermelde 3 grote fases.

Ludwig

Plaats reactie

de-tech-start-up-scene-in-miami-een-coherent-ecosysteem