Scroll to top

Top

Geen reacties

Slimme steden bouwen | Het belang van degelijke communicatie infrastructuren

Gepost op 23/04/2018
Slimme steden bouwen | Het belang van degelijke communicatie infrastructuren

Terwijl de hype rond autonome voertuigen aan recordsnelheden blijft racen, is het noodzakelijk om te gaan nadenken over hoe een solide stedelijke infrastructuur te bieden. De toekomst van transport gebeurt op een mondiaal niveau. Het vormgeven van steden met de belofte van meer duurzame mobiliteit zal dan ook cruciaal zijn om een ​​efficiënt en effectief ecosysteem uit te bouwen.

De meeste steden zijn niet ‘mobiliteit geoptimaliseerd’. Ze zijn ontworpen rond het bestaande paradigma, waarbij zoveel mogelijk traditioneel verkeer wordt verwerkt. Boven de grond, hebben we het over auto’s en bussen en ondergronds bieden metrolijnen voor beperkte afstanden een alternatief.

De toekomst van steden zal bestaan ​​uit gemengde mobiliteitsregelingen. Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit en zelf rijdende auto’s geven stedenbouwkundigen een uitdagende taak. Ze moeten nieuwe infrastructuurplannen voor de stad ontwerpen EN de bestaande infrastructuur van de stad herdenken. Kun je jezelf voorstellen dat je het mobiliteitsplan van een stad als New York of Brussel opnieuw moet uitvinden? Waar te beginnen ?!

Gelukkig zijn er organisaties zoals  het EIP-SCC (Europese innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenten) die het voortouw nemen bij het anticiperen op en het aanpakken van de grote uitdagingen die gepaard gaan met het opnieuw ontwerpen van complete steden.

We hebben het Europese initiatief onderzocht om meer specifiek te begrijpen wat ze naar de slimme stadstafel brengen. Ook zoomen we in op een Europees initiatief, geruggesteund door imec, dat de communicatie in slimme steden voor zijn rekening wil nemen. Voor de duidelijkheid bieden we een schets op hoog niveau. We hebben koppelingen en documentatie toegevoegd, zodat je een beetje dieper kunt graven, mocht je dat willen. 

Pan-Europese initiatief om steden van de toekomst te ontwerpen

Het EIP-SCC organiseert zijn werk rond vijf hoofdclusters, variërend van het creëren van schaalbare blauwdrukken voor het integreren van EV’s in steden en gemeenschappen tot het heroverwegen en herdefiniëren van het openbaar vervoer in grote Europese metropolen.

Door een multidisciplinair platform uit te bouwen tussen beleidsmakers, stedenbouwkundigen, onderzoekers en vernieuwers, wil de Europese Unie de toekomst van steden faciliteren en ondersteunen. Samen met de verschillende belanghebbenden wordt allerlei documentatie gepubliceerd die kan resulteren in real-life projecten. De presentatie van Edwin Mermans over NMS (Nieuwe Mobiliteit Systemen) is een heel goed voorbeeld van hoe het delen van kennis en expertise leidt tot het bedenken en creëren van de toekomst.

Betere stedelijke communicatie dankzij Europees onderzoek

Connectiviteit en het uitwisselen van informatie wordt significant complexer binnen slimme steden. Er zijn immers heel nieuwe verzenders en ontvangers van informatie met als doelstelling een stad zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Zonder een doordachte communicatie infrastructuur wordt het moeilijk om alle verbonden elementen met elkaar te laten praten en ten allen tijde een zicht te hebben op de stads statistieken.

Met de steun van Europese fondsen ontwikkelde de onderzoeksinstelling imec de zogenaamde ATTO technologie. Deze technologie heeft als objectief om het uitwisselen van data en informatie tussen geconnecteerde objecten te vergemakkelijken en de snelheid van gegevensuitwisseling te verhogen. De ATTO technologie kan ingebouwd worden in heel kleine chips waardoor het relatief eenvoudig is deze in te passen in stedelijke omgevingen. Zo kunnen bijvoorbeeld straatlampen dienst doen als basis station voor de kleine chips met de ATTO technologie.

Dat de ATTO technologie heel wat mogelijkheden heeft, kan alleen al duidelijk gemaakt worden aan de hand van de vergelijking met de 5G technologie. Zo zouden ATTO chips maar liefst 10 maal sneller gegevens uitwisselen. Om het ATTO verhaal verder uit te bouwen ontving Prof. Piet Demeester samen met zijn team een beurs ter waarde van 2.5 miljoen Euro.

Kom hier meer te weten over het doorgedreven onderzoek (Artikel in Engels).

Ludwig

Plaats reactie

slimme-steden-bouwen-het-belang-van-degelijke-communicatie-infrastructuren