Scroll to top

Top

1 reactie

PatientConsent - Deel je gezondheidsinformatie met je zorgverleners!

Gepost op 14/06/2015
PatientConsent – Deel je gezondheidsinformatie met je zorgverleners!

Toen we in December het digital health jaar afsloten, lijstten we de vijf trends van digitale gezondheid in 2014 op. Als eerste op die trendlijst stond het elektronisch patiëntendossier dat door Minister van Volksgezondheid Maggie De Block hoog op de agenda geplaatst werd. Eind mei lanceerde het ministerie van volksgezondheid een extra informatie- en overtuigingscampagne voor het veilig digitaal uitwisselen van je gezondheidsgegevens met je betrokken zorgverleners.

Wat is het elektronisch delen van gezondheidsgegevens?

Elke keer wanneer je bij een zorgverlener (dokter, specialist etc.) langsgaat, houdt die de diagnose bij in je persoonlijk patiëntendossier. Tot voor kort werd al deze informatie bewaard door elke speler apart. Wanneer je bv. je voet brak en werd verzorgd werd in het lokale ziekenhuis maar later naar een nieuwe kinesist in de buurt trekt, dan is die laatste niet op de hoogte van de destijds gestelde diagnose. De kans is groot dat je de brief, die de dokter toen schreef, kwijt bent en je de uitleg zelf doet, met alle gevolgen van dien.

Daar komt nu stilaan verandering in. Met het elektronisch delen van gezondheidsgegevens wil het ministerie van volksgezondheid elke zorgverlener die jou moet behandelen in staat stellen volledig op de hoogte te zijn van de diagnose. Zo weet de kinesist onmiddellijk wat er fout gelopen is omdat hij toegang heeft tot de röntgenfoto’s die de dokter met zijn diagnose en opmerkingen uploadde op je elektronisch patiëntendossier (EPD). De apotheker weet dan welk soort pijnstiller je nodigt hebt zonder dat je dat briefje van de dokter mee hoeft te brengen, je dokter brengt nu – zonder omweg – de apotheker op de hoogte.

Waarom gegevensdeling?

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Door toestemming te geven, aanvaard je dat deze zorgverleners gegevens kunnen delen om je van de optimale zorg te kunnen voorzien. Het wordt dan heel wat makkelijker de juiste diagnoses te stellen of je de juiste zorg te geven. Als de pneumoloog vaststelt dat je al drie jaar allergisch bent aan huisstofmijt of pollen dan kan die al beter de lichte astma verklaren die je de laatste jaren ontwikkeld hebt.

Alle gegevens die over je gezondheid wordt bijgehouden in silo’s (een silo verzamelt jouw gegevens binnen een specifiek gezondheidsdomein. Deze worden niet gedeeld, waardoor er heel wat opportuniteiten verloren gaan )kan nu – enkel tussen bevoegde personen – worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om resultaten van bloedonderzoek, röntgenfoto’s, medicatieschema’s etc.

Daarnaast kan je op ieder moment je toestemming terugtrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten je informatie te bekijken. Hieronder een begeleidend filmpje:

Met de elektronische gegevensdeling stelt het ministerie van gezondheid onder andere volgende doelen voorop: het vermijden van dubbele (of trippele) onderzoeken en dus een kostenreductie voor maatschappij en patiënt, het verhogen van de patiëntveiligheid en het beter aaneensluiten van je zorg.

Wie heeft toegang?

Voor alle duidelijkheid, enkel zorgverleners waarmee je een therapeutische relatie hebt, kunnen toegang krijgen tot je gegevens. Zij hebben bovendien enkel toegang tot de gegevens die relevant zijn in het kader van je zorgnood. Artsen die voor je werkgever, verzekeringsmaatschappij, overheidsdienst of mutualiteit werken krijgen hier geen toegang toe!

Hoe je toestemming geven?

Wanneer je toestemt met het principe van beveiligd delen kan je je toestemming registreren met je elektronische identiteitskaart (eID) op de beveiligde website van de Overheidsdienst Volksgezondheid ofwel via uw huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of opnamedienst van het ziekenhuis.

Wij springen alvast mee op de kar.

Stay Tech’d

Reacties

Plaats reactie

patientconsent-deel-je-gezondheidsinformatie-met-je-zorgverleners