Scroll to top

Top

Geen reacties

McKinsey blikt vooruit op ontwikkelingen in de automobielsector

Gepost op 18/06/2015
McKinsey blikt vooruit op ontwikkelingen in de automobielsector

Het imago hebben ze zeker, mannen in driedelig maatpak, keurig in de omgang en bijzonder pienter bij het ad hoc formuleren van een antwoord op complexe vragen. Het moet niet gezegd dat ze bij het managementconsultingbedrijf McKinsey niet blind zijn gebleven voor de ontwikkelingen die zich momenteel doorzetten in de autosector. In navolging van reeks interviews met experten wereldwijd publiceerde dit prestigieus adviesbureau recent een artikel met hun voorspellingen voor de komende jaren. We kijken graag even met u mee wat hun voornaamste conclusies zijn!

Impact op korte termijn (2015 – 2020)

Op korte termijn zetten de consultants van McKinsey vooral in op ontwikkelingen in het vrachtvervoer. In bepaalde sectoren, waaronder land- en mijnbouw, is de automatisering van voertuigen (zoals tractoren) reeds een feit. Het is volgens de auteurs van het rapport nog maar een kwestie van enkele jaren voordat ook logistieke bedrijven zullen inspelen op de kostenbesparingen die deze innovaties teweeg brengen. Voorbeelden van dergelijke besparingen zijn een daling van de arbeidskost en een afname van het verbruik door optimalisatie van het rijgedrag.

Verder zullen autoconstructeurs in toenemende mate concurreren met technologiebedrijven bij de strijd om de consument inzake autoverkoop. Hierbij denken we vooral aan de toenemende elektronica in bestaande wagens en de ambitie van sommige bedrijven (waaronder Apple) om zich te wagen aan het assembleren van personenwagens.

Impact op middellange termijn (2020 – 2040)

Auto_RoboticsVeranderingen zetten zich door in de supply chain. McKinsey verwacht dat een toename van zelfrijdende wagens hier tot resultaat zal hebben dat stockbeheer en bevoorrading volledig geautomatiseerd wordt. Een ander verwacht fenomeen is dat verzekeringsmaatschappijen in toenemende mate zullen opteren voor een verzekering van de technologie en dus niet een verzekering van het individu. De laatste rijdt immers niet meer zelf. Ongevallen zullen – niettegenstaande een drastische daling van het aantal ongevallen – in hoofdzaak te wijten zijn aan een technisch falen.

Impact op lange termijn (na 2040)

Hier wordt het bijzonder interessant omdat verwacht wordt dat de stimuli gegeven in de automobielsector een “spill-over” effect zullen genereren in de roboticase2222ctor. Een succesvolle transitie naar een geautomatiseerd personenverkeer wordt door de auteurs gezien als trigger voor experimenten met drones. Samen met de verwachte evoluties in 3D printing en de daarmee gepaard gaande daling van de kostprijs van prototypes is de kans groot dat ook de innovatiecyclus zelf in een stroomversnelling wordt gebracht. Kortom, een boeiende analyse!

Plaats reactie

mckinsey-blikt-vooruit-op-ontwikkelingen-in-de-automobielsector