Scroll to top

Top

Geen reacties

ITO World richt zich op big data

Gepost op 28/01/2016
ITO World richt zich op big data

“Big data” is nu al even een buzzwoord en sommigen zijn reeds aan het fluisteren dat opiniemakers er niet meer van wakker liggen. Maar, nuchter bekeken, nu wordt het pas interessant vinden we. Eens de “buzz” wat overwaait komt doorgaans een fase waarin een innovatie stilaan doorbreekt in verschillende lagen van de maatschappij. “Big data” an sich is geen innovatie, wel de technologie die er op voortbouwt. Vooral vanuit het standpunt van Internet of Things (IoT) lijken de mogelijkheden van big data een ware schokgolf te veroorzaken in productsegmenten die consumenten rechtstreeks aanbelangen. We zijn blij dat niet enkel bedrijven maar in toenemende mate ook individuen kunnen genieten van gebruiksvriendelijke software die “big data” omtovert in nuttige informatie. Dit kan men reeds sterk merken in de health sector, waar devices zoals de Fitbit bijdragen tot wat de “quantified self” genoemd wordt. Als we dat willen kunnen we nu relatief eenvoudig en goedkoop weten hoe goed we slapen, hoeveel stappen we zetten en wat onze gemiddelde hartslag is. En toch frustreren we ons nog elke dag tijdens onze trajecten naar en van de school, het werk, etc.

Big-Data-Blog-Header-Image

Enorm potentieel inzake transport en persoonlijke mobiliteit

Mobiliteit, en ja daar hang ik even de “klagende Belg” uit, is op vele plaatsen in ons landje een ramp. De NMBS wil onze files dan wel tot nationaal erfgoed uitroepen, ik vind het een cynische campagne die een eerder wrange nasmaak laat elke keer ik mijn kostbare tijd verspil in een dergelijke file OF wachtend op een trein. Ik ben qua mobiliteit een ware omnivoor en kies zeker niet principieel voor de wagen. Mijn keuzes zijn net gebaseerd op een logisch afwegen van welk traject mij, rekening houdend met het kostenplaatje, het efficiëntst van A naar B brengt. Wat vrachtvervoer betreft zijn de huidige praktijken niet zoveel beter. Trucks en personenwagens delen hetzelfde fileleed. Big data kan daarbij helpen, alleen is het tot op heden wat jammer dat datapools nog vaak in “silo’s” zitten (bijvoorbeeld: data over treinverkeer zit in databases van Infrabel, NMBS, FOD mobiliteit en vervoer) en innovatie beperkt blijft tot steden (vanwaar de focus in veel gevallen op “smart cities”). Ja, steden zijn een probleem (Brussel, Antwerpen… no need to say more) maar ook de verbindingen tussen steden, of de verbindingen van randgemeenten met steden vormen een probleem.

atelier-smart-city

Interessante start-up ITO World wil het verschil maken met big data

Beetje onnozele subtitel denk je nu, elke start-up wil het verschil maken. Dat klopt, maar tot op heden zijn het aantal financieel levensvatbare (belangrijke nuance) start-ups die zich richten op big data ter verbetering van ons pendelende leven toch nog relatief beperkt gebleven. In de UK is ITO World met enkele senior profielen aan de slag gegaan om hier iets aan te doen. Sterktes waar ze zeker verder in gaan groeien zijn de analyse en visualisatie van geaggregeerde data. Laat ons hopen dat deze start-up de nodige zuurstof krijgt zodat hun ambities het nodige in gang kan zetten inzake het transformeren van onze pendelgewoonten. Uiteraard zien we ook de voordelen die beleidsmakers kunnen halen uit duidelijke informatie over de pijnpunten in het verkeersnet.

ito_world

Plaats reactie

ito-world-richt-zich-op-big-data