Scroll to top

Top

1 reactie

Het evalueren van wearables

Gepost op 21/09/2014
Het evalueren van wearables

De belofte die wearables verkopen is het vastleggen van onze dagelijkse activiteit, de evolutie van onze vitale functies en soms zelf meer. Ze beloven zich moeiteloos te integreren in ieders dagelijkse taken zonder te belemmeren. Uiteindelijk pogen ze om heel wat data te genereren die kan bijdragen tot een meer nauwkeurige diagnose van medisch personeel. Dat werd ons tot dusver toch beloofd.

De grote ‘big data’-revolutie die we eerder al voorstelden, belooft de medische wereld te hervormen. Stel je voor dat iedereen een eigen gezondheidsprofiel heeft, die je medische geschiedenis opneemt, bloedcategorie en allergieën. Een profiel dat niet enkel rekening houdt met je geschiedenis en momentopnames van je gezondheid, maar ook aangevuld wordt met informatie die wearables dagelijks aan je profiel toevoegen. Informatie over de evolutie van je bewegingsactiviteit of hartritme.


Het evalueren van wearables

Wearables treden buiten de medische wereld en worden nu ook verkocht door elektronicabedrijven. Één van de uitdagingen is het scheppen van een kwaliteitskader, dat een onderscheid maakt tussen goede en slechte meetinstrumenten. Hierbij zou het evaluatieframework ACCE (Haddow & Palomaki, 2004), dat door onderzoekers initieel werd gecreëerd om de kwaliteit van genetische testen te garanderen, een mogelijkheid zijn. ACCE staat simpelweg voor: Analytische correctheid; Klinische correctheid; Klinisch nut; Ethische, legale en sociale implicaties.

Neem bijvoorbeeld de data die je Jawbone Up genereert:

Analytische correctheid
De data die je UP genereert, is die nu wel correct? Of zit die af en toe wel mijlenver naast de waarheid? Indien ze er naast zit, zou dit moeten worden berispt door een wetgevend orgaan.

Klinische correctheid
Als dokter kan je je afvragen wat je nu aan zo’n data hebt en of er enige medische relevantie is. Als de data aantoont dat je vandaag maar weinig bewogen hebt, is dat dan ook het geval? Misschien was de batterij wel plat of vergat je de tracker aan te doen tijdens je wekelijkse trektocht.

Klinisch nut
Wat is het nut van een hele maand data te hebben over de activiteit van een patiënt?

Ethische, legale en sociale implicaties
Wie wordt aansprakelijk gesteld voor de data die het apparaat opmeet. Mocht het apparaat aangeven dat jouw hart perfect normaal functioneert terwijl je op dat moment een hartstilstand krijgt. Wordt de fabrikant dan aansprakelijk gesteld? En wat als de dokter niets onderneemt wanneer data aantoont dat je al 6 maanden minder beweegt en meer calorieën inneemt. Moet je dokter dan verantwoording afleggen omdat die je daar niet op wees?

De ACCE-methode is één manier om enige vorm van reglementering op gezondheidstechnologie te plaatsen. Onze Noorderburen gaan zelf een stapje verder.


Nederlandse stakeholders stellen basiseisen voor eHealth

Grote verzekeraars, patiëntenorganisaties en koepels van zorgaanbieders hebben begin september duidelijk gemaakt waar zorg-ICT voor hen naartoe zou moeten gaan. Ze hebben een formeel eisenpakket opgesteld die zou moeten dienen als richtlijn voor reglementering rond het onderwerp. We sommen alvast kort op hoe ze ICT en zorg zien samengaan.

Chronische ziektes krijgen voorrang bij de ontwikkeling van standaarden voor nieuwe systemen. Dit waarschijnlijk omdat chronische ziektes de grootste hap uit het nationaal gezondheidsbudget nemen.

Het document geeft richtlijnen mee voor een verbeterde communicatie tussen patiënt en medisch personeel via ICT diensten, een sterk groeiend marktsegment

Het document stelt het persoonlijk gezondheidsdossier centraal en formuleert een standaard waaraan deze moeten voldoen. Bijvoorbeeld welke gegevens zeker opgenomen moeten worden, op welke manier personen toegang zouden moeten krijgen tot gezondheidsdossiers, de standaarden voor de toegang tot het persoonlijk gezondheidsdossier via externe apparaten.
Spijtig genoeg vinden we nog onvoldoende terug over de correctheid en klinische validatie die fitnesstrackers en gezondheidsapplicaties moeten voorleggen om opgenomen te worden in het persoonlijk gezondheidsdossier. Verdere stappen hieromtrent verwachten we binnenkort.

Het dossier beschrijft hoe de communicatie en beveiliging van medische en persoonlijke data beveiligd moet worden en via welke protocollen en beveiligde datanetwerken deze doorgestuurd dient te worden.

Het volledig gepubliceerde document vind je hier.

Hoog tijd dat er ook in België een kader vastgelegd wordt voor gezondheidsplatformen, de integratie van fitnesstrackers en de verantwoordelijkheden die ze met zich meebrengen. Zonder een medische standaard voor deze trackers zit er maar weinig toekomst in voor de technologiefabrikanten en dat beseffen ze maar al te goed. Nu fitnesstrackers en andere wearables eindelijk het grote publiek vinden wordt de volgende uitdaging ze af te lijnen volgens medische standaarden zodat ongelukken die voortvloeien uit incorrecte metingen voorkomen kunnen worden.

Stay Tech’d

Thomas

Reacties

Plaats reactie

het-evalueren-van-wearables