Scroll to top

Top

Geen reacties

Google's wearable focust op klinische studies

Gepost op 05/07/2015
Google’s wearable focust op klinische studies

Wanneer we het over wearables hebben, denken we vaak aan gadgets. Draagbare polstoestellen die ontwikkeld werden voor de eindconsument die de dingen gebruiken om het aantal stappen te tellen, hun gemiddeld calorieverbruik te volgen of om hun fitnessgedrag te meten met vrienden. Het staat vast dat deze vorm van wearables een kort leven beschoren is. De accuraatheid voldoet in vele gevallen niet, de data vormt nog steeds geen volledig plaatje en de meerwaarde voor de eindgebruiker blijft onduidelijk. Wearables van de toekomst zullen er ongetwijfeld anders uitzien (zoals de printed wearable van MC10). Ze zullen medisch correcter zijn én kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Google ontwikkeld een wearable voor een nieuw doeleinde.

Google X-lab ontwikkelt een wearable voor klinische studies

-1x-1Het nieuwe polsapparaat is een product van GoogleX, Google’s experimentele groep die zich focust op de ontwikkeling van technologische doorbraken. Andy Conrad, hoofd Google X Life Sciences, vertelt dat Google de wearable goedgekeurd wil zien door het FDA (het Amerikaanse agentschap die geneesmiddelen en technologie goedkeurt op medische relevantie en accuraatheid). De polsband zou polsslag, hartritme, huid temperatuur en omgevingsinformatie meten. Google wil met deze polsband het eerste medisch toestel op de markt brengen dat kan voorgeschreven worden aan patiënten voor klinische studies.

Wat is een klinische studie?

Een klinische studie is het geheel van onderzoeksdaden op mensen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar ziekten, de effectiviteit van vaccins, medicijnen of medische apparatuur. De studies zijn echter ook belangrijk voor preventieve gezondheidszorg: zo kan bijvoorbeeld enkel aan de hand van klinische studies worden nagegaan welke bevolkingsgroepen meer risico lopen op bepaalde aandoeningen dan andere, wat de impact is van voeding, psychisch trauma e.d. op de latere ontwikkeling van ziekten. Kortom, zonder klinische studies is er geen vooruitgang in geneeskunde mogelijk.

Tot vandaag is het voor onderzoekers vaak moeilijk om voldoende personen te vinden die deel willen nemen aan een klinisch onderzoek – het is voor niemand vanzelfsprekend om wekenlang enkele keren per week naar het ziekenhuis af te reizen zodat je vitale waarden gevolgd kunnen worden. Indien een wearable nu in staat is om accuraat de vitale waarden van een persoon bij te houden, dan kunnen we straks makkelijk en op grote schaal de effectiviteit van nieuwe medicijnen of medische apparatuur opvolgen en kan de medische wetenschap in snelle mate evolueren.

Waarin verschilt deze van alle anderen?

De wearable zou vooral verschillen in accuraatheid. Google start deze zomer de samenwerking met universiteiten en farmaceutica-producenten om de polsband te testen en uiteindelijk zelf klinische goedkeuring te krijgen.

Voor de commercialisatie van de wearable zal Google hoogst waarschijnlijk samenwerken met een partner, zoals ze dat al deed met Novartis voor de ontwikkeling en commercialisering van de Google Lens.

Plaats reactie

google-039-s-wearable-focust-op-klinische-studies