Scroll to top

Top

Geen reacties

Failing Forward conferentie: de hoogtepunten

Gepost op 15/10/2015
Failing Forward conferentie: de hoogtepunten

Gisteren waren we te gast op de Failing Forward conferentie dat plaatsvond te Brussel. Een hele dag hebben ondernemers en atleten hun levenslessen gedeeld omtrent falen maar vooral over hoe je uit je fouten kan leren. Naast verschillende zeer interessante presentaties waren er  parallelsessies met workshops en individuele gesprekken waarbij coaches gepersonaliseerd advies gaven aan startende ondernemers. Hierbij onze vier hoogtepunten van de geslaagde dag.

Marc Herremans leert je dat er altijd nieuwe kansen te grijpen vallen

© startups.be

© startups.be

De presentatie van triatleet Marc Herremans heeft een diepe indruk achtergelaten op het publiek. Voor degenen die Marc niet kennen, hij was een bekende Belgische triatleet dat zich volop aan het voorbereiden was om een greep te doen naar de wereldkampioenstitel, de ironman in Hawaii. Maar Marc heeft deze droom moeten opbergen na een ernstig ongeluk tijdens zijn training, hierbij is hij verlamd geraakt is tot aan zijn borstkas. De levenslust en mentale kracht hebben Marc over deze gigantische tegenslag geholpen. Zo heeft hij nog geen jaar later na het ongeluk deelgenomen aan de ironman in Hawaii in een aparte competitie. Hij is uiteindelijk in 2006 wereldkampioen geworden. Vandaag houdt Marc zich bezig met de door hem opgestarte organisatie “To Walk Again”. Deze organisatie doet onderzoek ruggenmergletsels en organiseert avontuurlijk sportactiviteiten voor kinderen in een rolstoel. De les dat Marc aan het publiek meegaf is dat het leven een kaartspel is, soms krijg je mooie kaarten toegedeeld maar ooit zal je een zwarte kaart krijgen. Na zo’n zwarte kaart komen er nog kaarten, je kan altijd een nieuw spel beginnen. Er is altijd een weg, altijd opportuniteiten. Hieronder een video met het verhaal van Marc.

Toon Coppens doet het verhaal van Netlog uit de doeken

©startups.be

©startups.be

Voor velen zal het bedrijf nog oude herinneringen oproepen. Netlog was de sociale netwerksite opgericht door twee Belgen, Toon Coppens en Lorenz Bogaert. In de jaren 2008 – 2009 was dit bedrijf een hoogvlieger van de Belgische tech start-up scene, met investeringen van internationale investeringsfondsen en vele prijzen. Maar langzamerhand heeft Facebook de bovenhand genomen, waardoor Netlog in een paar jaar drastisch aan populariteit heeft ingeboet. Uiteindelijk hebben de twee oprichter hun business drastisch geherstructureerd en is Netlog omgevormd tot de datingsite Twoo. Deze datingsite is één van de populairste in Europa en maakt nu deel uit van het Amerikaanse bedrijf IAC ,eigenaar van ondermeer; Meetic, Tinder, Vimeo,…. Toon heeft al weer een nieuwe start-up genaamd Realo, de immowebsite van de 21ste eeuw.

De voornaamste lessen die Toon meegaf:

 • Los één probleem op met je start-up of product. Dit was de grootste fout dat ze met Netlog zijn begaan. Netlog is uitgegroeid tot veel meer dan enkel een sociale netwerksite, waarbij ze zelf games ontwikkelde, een muzieksectie onderhielen en tal van andere toepassingen.  Door iedere keer opnieuw extra’s toe te voegen werd het niet meer duidelijk waarvoor Netlog precies stond. Met realo is het deze keer wel duidelijk, dit is de website waar je gemakkelijk een nieuw huis zal vinden.
 • Wees nooit arrogant, laat anderen arrogant zijn. Tijdens de meest succesvolle jaren van Netlog stonden investeerders letterlijk aan hun deur te kloppen om te mogen investeren. De oprichters schonken hier geen aandacht aan en weigerden zelfs om op gesprek te gaan. Deze fout hebben ze met Twoo niet begaan, waarbij ze elke potentiële overkoper of investeerder een kans gaven.
 • Bouw partnerships op, je kan niet alles zelf doen. Deze les hebben ze geleerd toen Twoo werd overgenomen door IAC, de expertise en het netwerk van deze Amerikaanse reus hebben ervoor gezorgd dat Twoo is geworden tot wat het vandaag is. Vandaag heeft Realo bijvoorbeeld een partnership met de persgroep.

Pol Hauspie van wonderboy tot gewoon “Pol”

© startups.be

© startups.be

Over het debacle Lernaut & Hauspie werden al boeken vol geschreven. Lernout & Hauspie zal de geschiedenis ingaan als één van grootste tech crashes dat België ooit gekend heeft. Hierbij een paar cijfers om een idee te hebben van de omvang:

 • L&H werd gewaardeerd op 7,5 miljard dollar op de beurs
 • Meer dan 8000 werknemers wereldwijd
 • 40 overnames (waaronder de overname van Dictaphone voor 950 miljoen dollar)
 • Bekende investeerders zoals Bill Gates

En op een dag is het hele bedrijf geïmplodeerd; Jo Lernaut en Paul Hauspie hadden de cijfers opgesmukt en een dubieuze boekhouding gehanteerd. In 2001 worden de oprichters en twee andere top-managers gearresteerd en wordt Lernaut & Hauspie failliet verklaard. De twee lessen die Pol aan het publiek wou meegeven waren dat een ondernemer nooit zijn ego de bovenhand mag laten nemen en dat iedereen altijd een keuze heeft. Zelfs onder gigantische druk moet of kan je altijd nee zeggen en voor het “rechte” pad kiezen. Vandaag adviseert Pol tal van start-ups in ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika.

Clinic sessies: ronde tafels om ervaringen te delen

Eén van de ont-to-one sessies

© startups.be

Failing Forward is meer dan een conferentie alleen. Veel aanwezigen hadden zelf everaringen met gefaalde projecten en ondernemingen. Om de interactie tussen de aanwezigen te bevorderen waren er One-to-one sessies georganiseerd alsook ronde tafels waar een bepaald thema besproken werk. Zo was er een sessie rond “Business Modelling Hacking” geanimeerd door start-up coach Roald Sieberath. Eén van de voornaamste redenen waarom start-ups falen is omdat ze producten bouwen waar niemand op te wachten staat. Om dit te vermijden zijn er een paar tips & tricks gedeeld;

 • Maak gebruik van hulpmiddelen zoals het “Business Model Canvas” (BMC). Dit is een model om de haalbaarheid en relevantie van je idee te testen.
 • Ondertussen bestaat er een vervolg voor het BMC; ” Value Proposition Design”, dit model zal je helpen om producten en diensten te bouwen waar klanten op staan te wachten.
 • Een belangrijke type is om het probleem dat je met jou dienst of product goed te identificeren en valideren (is het werkelijk een probleem?) alsvorens een oplossing te proberen uitwerken
 • Timing is zeer belangrijk en je hebt hierover controle. Een voorbeeld dat aangehaald is geweest was dat van de Belgische gamesontwikkelaar Playfish dat voor 300 miljoen dollar is overgenomen door EA games. Ze ontwikkelden spelletjesapplicaties voor Facebook en waren gebaseerd in Londen. Toen ze op een dag terug kwamen van vakantie en opmerkten dat één van hun games bijna driehonderdduizend keer gedownload was geweest wisten ze dat ze een goed concept hadden. Ze zijn dan halsoverskop naar de Silicon Valley getrokken waar alle grote gamebedrijven gevestigd waren. Enkele maanden later hebben ze de spectaculaire verkoop waargemaakt, de perfecte timing.

Er waren nog tal interessante gastsprekers zoals Cedric Van Branthegem, Paul Carroll (auteur van “Billion Dollar Lesson”) en vele anderen. Het team van Startups.be heeft weer eens een zeer profesioneel en geslaagd evenement georganiseerd, wij zijn volgend jaar alvast weer van de partij.

 

Stay tech’d!

Antoine Smets
Geen reacties

Failing Forward conferentie: de hoogtepunten

Gepost op 15/10/2015
The highlights of the Failing Forward conference

Last week we were the guests at the Failing Forward conference that took place in Brussels. It was a day where entrepreneurs and athletes shared their life-advices about failing in a good way. Besides the very interesting keynotes also workshops and one-to-one sessions took place. These sessions allowed beginning entrepreneurs to receive personalized advice from experienced professionals.Hereunder you can find our four highlights if the day.

Marc Herremans there is always a new opportunity

© startups.be

© startups.be

The presentation of triathlete Marc Herremans had a lasting impact on the crowd. For the ones that don’t know Marc, he is a famous Belgian triathlete. In his mid twenties he was training to become the world champion but unfortunately a serious accident during training broke his dream. Marc was paralyzed from his toes till his chest. But the vitality and mental strength of Marc helped him to surpass this misfortune. Some years after his accident he won the Ironman in Hawaii in a separate track. In 2006 his dream came true and he became the world champion. Today Marc dedicates his time to his foundation “To Walk Again”. This organisation conducts research on spinal cord injuries and organizes adventurous sport activities for children in a wheelchair. The story of Marc is one about chances in life and that even after a serious setback there is always a path full of opportunities in life.

Toon Coppens told us the story about Netlog

©startups.be

©startups.be

For many the company recalls old memories. Netlog was the social network founded by two Belgians, Toon Coppens and Lorenz Bogaert. In the years 2008 – 2009 it was one of the future unicorns in the Belgian startup scene. But slowly Facebook and the economic crisis came into the game. This resulted in a loss of popularity and no new investments to fight the giant from Menlo Park. Finally the founders pivoted Netlog into the online datingwebsite Twoo. This last one became very popular and is today part of IAC , the owner of Meetic, Tinder, Vimeo…In the meanwhile Toon is again involved in another startup called Realo, the real estate website of the 21st country.

The key lessons Toon gave to the audience:

 • Solve one problem with your startup or product. Too many features or a loss of focus will kill your initiative. This is what happend to Netlog that became a monster with many nice to have feature that weren’t essential to the core value proposition. Developing games is for example not something you would expect from a social network company, at the end it wasn’t clear what Netlog stood for.
 • Never be arrogant, let the other be arrogant. During the successful years at Netlog, investors were lining up in front of their porch, literally. The founders didn’t need any financing and gave no attention to this. They refused to talk with many of them and concentrated on their work. Toon advised startup to always keep an eye on the investors market and potential buyers, success doesn’t last for ever.
 • Build partnerships, you can’t do everything yourself. This is what the founders realized when Twoo was bought by IAC. They understood that the network and capabilities of this giant company were a huge asset for the growth of Twoo.

Pol Hauspie from wonderboy to “Pol”

© startups.be

© startups.be

A lot has been written by the financial disaster created by Lernaut & Hauspie. This company will be reminded as one of the biggest technology company crashes in the Belgian history. Some numbers to understand the scale of the failure.

 • L&H was worth 7.5 billion dollars on the stock market
 • They had more than 8000 employees
 • They did 40 acquisitions (the biggest one being Dictaphone for 950 million dollar)
 • Had high profile investors like Bill Gates

All of this imploded from one day to another. The two founders, Jo Lernaut and Paul Hauspie cooked the books. In 2001 the founders and two other high profile executives were arrested and the company was declared bankrupt. Pol had two life lessons he wanted to share with the audience. Never let your ego drive you and no matter what you always have a choice to do things differently. Today Pol does some consultancy for young startups in South-Africa.

Clinic sessions: round tables to share your experiences

Eén van de ont-to-one sessies

© startups.be

Failing Forward is a lot more than a conference. Many of the attendees has experiences with failed projects. To allow interaction between them one-to-one sessions and round tables were organized. We attended a session around “Business Modeling Hacking” animated by startup coach Roald Sieberath. He explained that the major reason why startups fail is because they build product no one is waiting for. To avoid this some tips & tricks were shared.

 • Use tools like the “Business Model Canvas” (BMC). This will allow you to challenge your project or idea and test the feasibility of your project.
 • In the meantime a follow-up of the BMC has been published, it is called “Value Proposition Design”, to build products and services that the customers actually like or need.
 • Fall in love with the problem and not with the solution. A mistake many engineers make and the end up building product no one is waiting for.
 • Timing is important and you do have some influence on this. Try to sense the market and be at the right place at the right time.

There were other very interesting speakers like Cedric Van Branthegem, Paul Caroll (author of the “Billion Dollar Lesson”) and many others. The team behing Startups.be organize again a fantastic day, we will definitely be present next year!

 

Antoine Smets

Plaats reactie

Plaats reactie

failing-forward-conferentie-de-hoogtepunten