Scroll to top

Top

Geen reacties

Dream 2020 | Robots helpen kinderen met autisme

Gepost op 14/01/2019
Dream 2020 | Robots helpen kinderen met autisme

Zo nu en dan kom je een technologisch project tegen waarvan je denkt, “Dit is exact waarom technologie zo fantastisch is.” Het Europese Dream 2020 is een prachtig voorbeeld van een technologisch gedreven project dat een tastbaar maatschappelijke meerwaarde heeft, met name het helpen van kinderen met autisme.

Van RAT naar RET

Robots draaien al eventjes mee in het therapie circuit. Zo gebruiken therapeuten reeds een tijdje robots als middel om kinderen met autisme te helpen. Het inzetten van robots volgens deze manier van werken, wordt ook wel RAT genoemd, ofwel Robot Assisted Therapy.

Echter zijn robots dankzij de huidige technologie meer en meer in staat om ook de emoties en intenties van patiënten te begrijpen en op basis daarvan bepaalde therapeutische acties te ondernemen. Deze laatste component zorgt er dan ook voor dat dergelijke robots in een door therapeuten gecontroleerde omgeving bijna volledig autonoom kunnen handelen. Deze vorm van therapie krijgt de naam Robot Enhanced Therapy of RET.

Binnen de context van het door de Europese Commissie ondersteunde Dream programma is RET de voorname focus. Het project geniet financiële ondersteuning uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma opgericht door de Europese Unie.

De droom van Dream

Het Dream project, dat startte in april van 2014 en afloopt in december van 2018, wil therapeutische robots uitrusten met klinisch interactieve mogelijkheden. Dit betekent zoveel als robots voorzien van de nodige toeters en bellen om op een zo autonoom mogelijke manier kinderen met autisme te helpen tijdens een therapeutische sessie. Daarnaast willen de onderzoekers van het Dream project de robots ook inzetten om zoveel mogelijk klinische data te verzamelen gedurende de therapie. Dit om in de toekomst nog beter te worden in het inzetten van robots voor therapeutische sessies en het beginnen uitschrijven van een regelgevend ethisch kader voor RET gecontroleerde begeleiding.

Dit zijn NAO en Probo

Concreet wordt project Dream aan de hand van de twee robots NAO en Probo. NAO is een Softbank robot die binnen het onderwijs ingezet wordt voor allerhande van educatieve toepassingen. Met een aanwezigheid in ruim 70 landen en toepassingen in zowel de peuterklas als de universiteit is NAO de bekendste robot binnen het onderwijsstelsel.

Binnen de context van het Dream project werd ASK NAO gebouwd. Het betreft een op het behandelen van autisme gefocuste versie van de standaard NAO robot.

Een tweede robot gaat door het leven onder de naam Probo. Deze robot ziet er, zeker in vergelijking met NAO, een pak minder robotachtig uit en doet meer denken aan een knuffelbeer dan wel aan een hoogtechnologische machine.

Het idee van een knuffelrobot voor gehospitaliseerde kinderen komt van Ivan Hermans. Ivan Hermans is oprichter van de Anty Foundation (www.anty.org) die zich inzet om de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen te verbeteren. Onderzoekers aan de VUB pikten het project op en verrichtten verder onderzoek naar de mogelijkheden om de knuffelrobot in te zetten voor kinderen met autisme.

Meer weten

Wil je graag wat meer te weten komen over Dream 2020 dan kan dit via deze link (Engels). Ook voor Probo werd een apart e-dossier gebouwd dat je via deze link kan consulteren (Nederlands).

Ludwig

Plaats reactie

dream-2020-robots-helpen-kinderen-met-autisme