Scroll to top

Top

1 reactie

Digital Belgium introduceert start-up plan

Gepost op 02/06/2015
Digital Belgium introduceert start-up plan

Het nieuwe start-up plan binnen de digitale agenda van Minister De Croo werd vorige week gelanceerd met als doel het stimuleren van jonge ondernemers en start-ups. Een gunstig financieringsklimaat en interessante voorwaarden zouden start-ups moeten stimuleren en aanmoedigen te groeien en te investeren. Op die manier zal de digitale innovatie op Belgische bodem ook aanzienlijk moeten groeien en heel wat jobs kunnen creëren in de nabije toekomst. De initiatieven die het start-up plan bevat bestaan uit 4 maatregelen:

Een voordeliger fiscaal kader van het type tax shelter voor start-ups

Dit tax shelter is opgesteld met oog op investeringen in start-ups te stimuleren. Personen die investeren in het kapitaal van een jonge onderneming zullen van een belastingvermindering op de personenbelasting genieten. De investering kan zowel rechtstreeks of via een crowdfunding platform gebeuren. Uiteraard is investeren in een start-up vaak risicovoller dan investeren in een matuur bedrijf. Daarom blijft het aangeraden een gedifferentieerd portfolio van start-up investeringen aan te houden om je risico te spreiden.

Een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van geldophaling bij het grote publiek, ‘de crowd’. Dit kan gebeuren door het lenen van geld, het verkopen van aandelen of via donaties. Personen die via crowdfunding investeren in Belgische start-ups genieten zoals hier boven vermeldt van een fiscaal voordeel. Dit fiscaal voordeel houdt in dat de persoon een belastingvermindering krijgt in de personenbelasting op de investering in de start-up. Iemand dat investeert in een schuldeffect van een start-up krijgt een fiscaal voordeel in de vorm van vrijstelling op roerende voorheffing op de interesten.

Een lagere loonkost voor jonge ondernemers

Vervolgens is er ook nog een vermindering op de loonkost voor start-ups zelf geïntroduceerd. Dit houdt in dat een deel van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing (10 à 20%) niet hoeft doorgestort te worden aan de schatkist.

Een éénmalige aftrek voor digitale investeringen

Vandaag kan een KMO 3,5% van de investeringen uitgevoerd tijdens de belastbare periode aftrekken. Voor digitale investeringen zal deze aftrek vanaf aanslagjaar 2016 verhogen naar 13,5%.

Bovenvermelde initiatieven zijn gericht op het creëren en stimuleren van groei binnen de digitale Belgische start-up scene. Een gunstig financieringsklimaat zal mensen alleen maar stimuleren om te gaan investeren in start-ups in plaats van grote bedrijven (of een combinatie van investeringen). De barrières tot financieren of ondernemen worden aanzienlijk verlaagd of weggenomen met dit plan. Allemaal mooie initiatieven die in de loop van komend jaar in gang zullen treden. Ben je benieuwd naar de gedetailleerde voorwaarden die wie hierboven aanhaalden? Klik dan hier om het volledige startup-plan door te nemen.

Hop naar de digitale Europese top!

Christophe Havermans

Plaats reactie

digital-belgium-introduceert-start-up-plan