Scroll to top

Top

Geen reacties

Deloitte Fast 50 | Koninklijk bezoek voor Belgische snelle groeiers

Gepost op 18/04/2019
Deloitte Fast 50 | Koninklijk bezoek voor Belgische snelle groeiers

De winnaars van de Deloitte’s Technology Fast 50 werden recent ontvangen op het Koninklijk Paleis te Brussel om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, voorgezeten door Zijne Majesteit Koning Filip.

Elk bedrijf kreeg de gelegenheid om zijn ervaringen te delen met betrekking tot het opstarten en uitbouwen van een succesvol technologiebedrijf in België en in het buitenland. Ze wisselden waardevolle inzichten uit over de technologische domeinen die ze vertegenwoordigen, zoals artificiële (extended) intelligentie, het Internet of Things, duurzame energie/innovatie en cyberveiligheid en het bouwen van partnerships en eco-systemen tussen de academische, industriële en technologie wereld.

Groot respect en steun vanwege ZM de Koning

De winnaars van Deloitte’s Technology Fast 50-awards van 2018 stelden hun bedrijf voor aan ZM de Koning. Ze gaven toelichting over hun projecten en activiteiten in opkomende technologische domeinen en schetsten de opportuniteiten en uitdagingen. Daarnaast deelden ze ook bezorgdheden over de verdere uitbouw van hun organisatie binnen een globale context.  In het bijzonder kwam de talent agenda sterk aan bod, aangezien kennis en competentie de voornaamste drijver van groei zijn. Het aantrekken van de juiste talenten binnen en naar België vormt zeker één van de grootste uitdagingen van snel groeiende technologie bedrijven.

ZM Koning Filip gaf blijk van grote belangstelling en respect voor hun traject en voor de vernieuwende technologische vakgebieden die ze vertegenwoordigen. De aangeboorde thema’s variëerden onder meer van artificiële (extended) intelligentie tot duurzame productie en nieuwe materialen, kostenbeheersing in de medische zorgsector dankzij innovatie, beveliging van big data en financiële transacties tegen cyberaanvallen, en het brede palet van duurzaamheid in energie, samenwerking tussen academische en bedrijfswereld en het opbouwen van toegang tot technologische kennis voor iedereen.

Deuren openen voor nieuwe opportuniteiten

Nikolaas Tahon, Managing Partner Deloitte Private, belichtte het belang van groeibedrijven in België: ‘Wij beschouwen het binnen Deloitte als onze kernopdracht om een relevant netwerk te creëren van succesvolle technologiebedrijven en dit netwerk open te stellen naar de internationale en familiale bedrijfswereld in België.  Dit netwerk versterkt zichzelf door de vele interacties tussen de technologiebedrijven onderling, alsook door de specifieke groeibegeleiding die Deloitte voorziet voor tal van deze bedrijven. De erkenning die ZM de Koning aan dit ecosysteem geeft, versterkt onze ambitie om vanuit België hard te blijven investeren in de globale relevantie van onze snelgroeiende technologische bedrijven’.

De Deloitte’s Technology Fast 50 competitie werd in 2013 geïntroduceerd in België en wil snelgroeiende technologiebedrijven – en in het bijzonder de winnaars – ondersteuning en erkenning bieden. Het programma helpt hen ook bij het aantrekken van klanten, prospects en leveranciers, naast financiële investeerders, businesspartners en bijkomende talenten, in binnen- en buitenland.

Ludwig

Plaats reactie

deloitte-fast-50-koninklijk-bezoek-voor-belgische-snelle-groeiers