Scroll to top

Top

Geen reacties

De smart scooter in opmars in het Verre Oosten

Gepost op 26/06/2015
De smart scooter in opmars in het Verre Oosten

“Bedrijfswagens, daar raak ik niet aan”, dixit Bart De Wever. Inmiddels verschenen er al heel wat reacties op deze uitspraak. Om het met de woorden van Dries Rombouts, communicatieverantwoordelijke van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), te zeggen: “België is het enige land in West-Europa dat zijn eigen fileleed subsidieert.” De discussie is een doorn in de voet van de verschillende regeringen die ons land rijk – vergeef me de cynische woordspeling – is. In het huidige economisch klimaat zijn besparingen nog steeds gewenst en onze politici zullen moeilijke financiële keuzes moeten maken.

Cultuurverschillen spelen een rol in hoe mensen zich verplaatsen

1Waar de meesten het wel over eens lijken te raken is dat de toekomst energie-efficiënter en groener moet. Deze trend is een afspiegeling van een globaal proces. De Belg mag dan wel verknocht zijn aan koning wagen, in andere landen zijn alternatieve transportmodi veel populairder. Denken we maar aan de economische tijgers in het Verre Oosten waar de fiets, inmiddels vervangen door de scooter, veel populairder blijkt. Analisten verwachten dat cultuurverschillen – althans in de nabije toekomst – een blijvende rol zullen uitoefenen op de voorliefde van bepaalde gemeenschappen voor een welbepaalde manier van zich verplaatsen.

Het succes van Gogoro is geen toeval

3Dat culturen verschillen had Horace Luke, voormalig topman bij HTC, al snel begrepen. Het is mede omwille van deze observatie dat hij besloot zijn schouders te zetten onder het innovatieve idee om een elektrische scooter te lanceren op de Taiwanese markt. Het enorme potentieel van de thuismarkt – Taiwan telt 15 miljoen scooters voor 23 miljoen inwoners – maakt dat het eerste model reeds met enthousiasme onthaald werd. Niet onbelangrijk hierbij is het enthousiasme bij geldschieters die alles bij elkaar zo’n 150 miljoen dollar veil hadden voor de verwezenlijking van het project.

Platform lock-in zet zich ook door in de mobiliteitssector

Wij als consumenten konden de voorbije jaren al ervaren hoe de “groten” van de tech-wereld de consument ertoe konden verleiden zich vrijwillig te laten opsluiten in een “gouden kooi”. Dit fenomeen, ook wel “platform lock-in” genoemd, maakt dat de consument binnen éénzelfde ecosysteem blijft (zoals bijvoorbeeld IOS, Android, Windows) omwille van de intracompatibiliteit (binnen de platformen) en het gebrek aan intercompatibiliteit (tussen de platformen onderling). In diezelfde geest zet Gogoro in op de ontwikkeling van een netwerk aan “stations” waar de lege batterij van jouw scooter direct vervangen zal kunnen worden door een “volle batterij” die je weer zo’n 100 km verder brengt. Voor deze service zal de gebruiker een maandelijks bedrag betalen. Dit komt bovenop de behoorlijke aankoopprijs van ongeveer 4000 Euro waarmee het eerste model van de scooter op de markt komt. Het valt nog af te wachten of de financiële draagkracht van de toplaag groot genoeg is om de toekomst van het bedrijf te verzekeren op lange termijn.

Plaats reactie

de-smart-scooter-in-opmars-in-het-verre-oosten