Scroll to top

Top

Geen reacties

De Slimme Stad van de toekomst

Gepost op 15/10/2014
De Slimme Stad van de toekomst

Eén van de grote uitdagingen binnen Europa is het transformeren van ‘traditionele’ steden in slimme steden aan de hand van duurzame(re) oplossingen. Bijna 75% van de Europeanen leven in steden die ongeveer 70% van de totale Europese energievoorziening consumeren. Deze energievoorziening is de dag van vandaag vooral gebaseerd op energie die niet duurzaam is en met verloop van tijd eindig is, wat een serieus probleem vormt.

We konden in België recentelijk reeds horen wat de uitval van energie door de onbruikbaarheid van Doel 3, Tihange 2 en sinds kort ook Doel 4 met zich mee zou kunnen brengen gedurende de komende winter. Dit brengt het debat rond het inrichten van ‘smart cities’ terug naar boven. 

We vonden het interessant om jullie aan de hand van een artikel duidelijk te maken waarover het juist gaat bij Smart Cities of Slimme Steden EN vooral wat de rol van technologie hierin is en kan zijn.

Wat is een Smart City of Slimme Stad

We kunnen een stad slim noemen wanneer de infrastructuur, waaronder transport, communicatie en energie, het mogelijk maken om een duurzame ontwikkeling en een hoge levenskwaliteit te voorzien. Dit kan gedaan worden door intelligenter om te gaan met natuurlijke bronnen zoals stroom. Dit brengt met zich mee dat steden in het algemeen efficiënter moeten worden georganiseerd.

Volgens Neelie Kroes is het vooral ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) die de steden echt slim maakt. Deze technologie zou er immers voor kunnen zorgen dat inefficiënties zoals files en hoge CO2 uitstoten vermeden worden.

Technologie binnen Slimme Steden

Technologische vooruitgang kan steden effectief slim maken. Zo kunnen smart grids gebruikt worden om continu een balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod aan elektriciteit. Deze technologie zou ervoor kunnen zorgen dat het elektriciteitsnet (grid) nooit overbelast zou zijn (smart). Deze overbelasting zorgt er vandaag dikwijls voor dat bepaalde wijken of steden gedurende bepaalde periodes zonder stroom zitten, en dit is not so smart ;p.

Ook zou een draadloos verkeerssysteem ervoor kunnen zorgen dat het stedelijke verkeer op een dynamische manier georganiseerd wordt. Zo kan dit systeem bijhouden waar er parkeerplaatsen vrij zijn en op die manier auto’s die doelloos op zoek zijn naar een parkeerplaats van de baan helpen. Of zouden drukke spitsen vermeden kunnen worden door de instroom aan auto’s via een aantal alternatieve wegen automatisch te leiden tot de eindbestemming.

Vandaag en morgen

Slimme Stad staat als concept hoog op de Europese Agenda. Zo is Europa fors aan het investeren in ICT onderzoek, innovaties en het bijsturen van regulaties om dit concreet te maken. Smart Cities is onderdeel van de 20-20-20 doelstellingen die focussen op 20% reductie in broeikasgassen, verhogen van de energievoorziening uit hernieuwbare energie tot 20% en de EU energie efficiëntie met 20% verhogen. Er wordt dus duidelijk aan gewerkt, maar we zijn er nog niet!

 

Stay Tech’d!

Ludwig

Plaats reactie

de-slimme-stad-van-de-toekomst