Scroll to top

Top

4 reacties

Blockchain deel III: Het ontketenen van gezondheidszorg?

Gepost op 27/07/2016
Blockchain deel III: Het ontketenen van gezondheidszorg?

In dit laatste deel van de reeks over Blockchain gaan we dieper in op diens toepassing in gezondheidszorg. In een eerder artikel legden we het basisprincipe van Blockchain uit. Blockchain is een peer-to-peer systeem om allerhande transacties te doen, bijgehouden in een gedistribueerd register. De essentie is dat geavanceerde versleuteltechnieken ervoor zorgen dat blokken transacties (welke toepassing dan ook) controleerbaar correct zijn en achteraf ook niet meer te veranderen zijn. Met blockchain kunnen verantwoordelijkheid, vertrouwen en transparantie ingebouwd worden in technologie. Concepten die als enorm belangrijk aanzien worden in gezondheidszorg. In dit artikel leggen we de toepassing op gezondheidszorg uit en geven enkele voorbeelden.

Blockchain in gezondheidszorg?

Wanneer Blockchain aangehaald wordt als revolutietechnologie in de gezondheidszorg, dan wordt die hype voornamelijk gevoed door de belofte dat medische informatie veiliger, robuuster en goedkoper opgeslagen kan worden. De centrale idee is dat patienten en zorgverleners op een betrouwbare manier toegang tot eenmalig vastgelegde data kunnen krijgen, en dat de patient kan zien wie toegang heeft gehad tot die gegevens.

In de gezondheidszorg wordt vandaag nog op grote schaal gewerkt met kostbare en kwetsbare centrale databases. De controle van de patient op de juistheid van die data is vaak niet aanwezig, gegevens worden op verschillende plaatsen opgeslagen en systemen communiceren niet met elkaar. Blockchain-technologie zou hier een oplossing kunnen bieden.

Mogelijke toepassingen van Blockchain in de gezondheidzorg

Vandaag gaan geruchten van heel wat mogelijke toepasingen van Blockchain in gezondheidszorg, van Blockchain genomics naar healthcoins. Maar de meest realistische en vandaag nuttige toepassing is het ontwikkelen van elektronische gezondheidsdossiers op Blockchain. Vandaag staat je medisch dossier nog in silo’s bij je huisarts, ziekenhuizengroep of specialist, zonder dat die van elkaar een dossier kunnen inkijken. Dit bemoeilijkt natuurlijk het geintegreerde zorgpad en het toedienen van accurate zorg. Stel dat je medisch dossier, geencrypteerd beschikbaar kan worden gemaakt op de blockchain, zodat jij overal ter wereld toestemming kan geven aan je behandelend medisch personeel om je gezondheidsdossier in te kijken. op die manier heeft iedereen een volledig beeld van je gezondheidstoestand zonder dat er privacy issues ontstaan. Prachtig toch?

Mogelijke toepassing van gezondheidsdossiers (EHR) op Blockchain

Mogelijke toepassing van gezondheidsdossiers (EHR) op Blockchain

Plaats reactie

blockchain-deel-iii-het-ontketenen-van-gezondheidszorg