Scroll to top

Top

Geen reacties

Blockchain Deel I: Een inleiding

Gepost op 20/07/2016
Blockchain Deel I: Een inleiding

Blockchain. Waarschijnlijk de meest verwarrende term sinds Bitcoin. Iedereen heeft er al eens van gehoord, maar heeft slechts een vaag idee wat de technologie net inhoudt en hoe die van invloed kan zijn op ieder van ons. De term wordt sinds het ontstaan vooral gelinkt aan de revolutie van de financiele sector, maar ook in de gezondheidszorg gaan nu de eerste stemmen op om met blockchain het bijhouden van gezondheidsdossiers te veranderen. In deze driedelige reeks gaan we dieper in op de technologie, diens link met de financiele wereld en hoe die zich nu stilaan in andere sectoren manifesteert.

Welk probleem wil Blockchain oplossen?

Blockchain vertrekt vanuit een simpele probleemstelling. Stel – Bram heeft een appel op zak en komt Christophe tegen op het Technologium-kantoor. Bram overhandigt de appel aan Christophe. Simpel toch? Nu heeft Christophe de appel en Bram niet meer. Makkelijk waarneembaar door beiden. Er was geen derde partij nodig om te verifieren dat de appel wel degelijk van Bram naar Christophe ging.

Laten we nu veronderstellen dat Bram een digitale appel (foto) op zijn smartphone heeft en die naar Christophe doostuurt. Hoe kan Christophe nu verifieren dat hij alleen die appel gekregen heeft, en dat Bram die appel ook niet via email naar een verre tante heeft doorgestuurd, of een digitale kopie bij houdt op diens smartphone? Het is duidelijk dat er zich hier een probleem voordoet. In de realiteit is het duidelijk dat de appel van eigenaar verandert, in de digitale wereld niet zo. Dit is de problematiek die computerwetenschappers het ‘double-spending‘ probleem noemen. Bij het versturen van foto’s van appels is dit geen probleem, bij financiele transacties of andere belangrijke data wel.

Om dit te verhelpen werd tot nu toe een derde partij ingeschakeld, iemand die de transactie controleert, neer schrijft en beheert. Denk maar aan de bank die erop toe kijkt dat financiele transacties van één partij naar de andere gebeurt. Dit systeem werkt goed, maar is enorm kwetsbaar. Indien één derde partij de transacties controleert, wie controleert die derde partij dan? En wat als iemand binnen dringt bij die derde partij? Fraudeurs moeten zo maar op 1 plaats zijn om het gehele systeem plat te gooien. Daar probeert Blockchain een antwoord op te bieden.

Dilbert door Scott Adams

Blockchain – een grootboek voor én door iedereen!

Blockchain start van een eenvoudig begrip: het grootboek. In dat grootboek (ofwel register) worden alle transacties of activiteiten bijgehouden voor een bepaalde applicatie (denk aan financiële transacties of het uitwisselen en opbouwen van persoonlijke gezondheidsdata). Tot vandaag wordt dit grootboek bijgehouden door een derde partij (bijv. een bank). Zoals vermeld kunnen zich hier mogelijke problemen voordoen. De derde partij heeft zo volledige controle op het grootboek én is zeer kwetsbaar voor een aanval voor fraudeurs.

Centralised-decentralised-distributed-updated

 

 

 

 

 

Het voorbeeld van de bank als derde controlerende partij is een voorbeeld van een gecentraliseerd model. Indien er iets fout gaat in het grootboek van de bank, dan gaat alle data verloren. Blockchain vertrekt van een gedistribueerd model, waarbij elke persoon die actief is in de keten (bijv. iedereen die een financiele transactie maakt via een virtuele munt zoals Bitcoin) houdt automatisch een grootboek bij van alle transacties die er gemaakt zijn. Telkens er een nieuwe transactie gemaakt wordt, zal er een extra blokje aan die blockchain bijgeschreven worden én bijgehouden worden op alle computers die meedraaien in het systeem. Zo wordt vervalsing onmogelijk. Stel dat een fraudeur op één stukje in de keten een wijziging probeert aan te brengen dan zal die geweigerd worden daar alle andere stukken in de keten.

Een verduidelijkend filmpje vind je hieronder.

In de Blockchain reeks proberen we het begrip Blockchain uit te leggen. Volgende artikels zullen mogelijke toepassingen van deze blockchain-technologie verder uitleggen. Stay tuned for more!

Plaats reactie

blockchain-deel-i-een-inleiding