Scroll to top

Top

Geen reacties

Belgische Tech ondernemers luiden de alarmbel | Nieuwe auteursrechtenregeling

Gepost op 05/11/2022
Belgische Tech ondernemers luiden de alarmbel | Nieuwe auteursrechtenregeling

De CEO en oprichter van de Belgische Unicorn ODOO – Fabien Pinckaers beschouwt de hervorming van de belastingheffing op auteursinkomsten als een nefaste stap voor de toekomst van de tech industrie in België (zij maakten to op heden gretig gebruik van de auteursrechten rulings).

Naast de onderbouwde kritiek stelt hij ook een alternatief voor, hieronder zijn visie.

De visie en input van Fabien Pinckaers (bron: Linkedin)

De heer Van Peteghem (CD&V) is van plan de belastingheffing op auteursrechtinkomsten te hervormen. Het doel is om de begunstigden van het huidige systeem te beperken: artiesten bevoordelen en de stimulans voor ontwikkelaars stoppen.


België is een van de landen in Europa die de werkgelegenheid het meest belast. Voor een bedrijfskost van 5000€/maand verdient een werknemer een nettoloon van 2131€/maand. (2835€ als we de 13e maand meetellen, maaltijdcheques, …)


Gelukkig voor ons concurrentievermogen zijn er mechanismen om de zaken glad te strijken. Eén van de belangrijkste is inkomen gerelateerd aan intellectueel eigendom. Onze ontwikkelaars worden tot 25% van hun tijd in intellectueel eigendom verklaard, hun netto gaat dan van 2131€/maand naar 2469€/maand, voor dezelfde bedrijfskosten.


De impact van ontwikkelaars, berekend op basis van de cijfers van Odoo

Onze 300 ontwikkelaars hebben software gemaakt die:
270 miljoen EUR opbrengt aan licentieverkopen in 2022 (waarvan de helft wordt verkocht in het buitenland, maar betaald aan Odoo NV, dus opnieuw geïnjecteerd in de Belgische economie).
Dit maakte het mogelijk om 2500 directe banen en 100k indirecte banen te creëren (waarvan 5000 in België).
Hierdoor werd het bedrijf gewaardeerd op meer dan € 4 miljard, waarvan ~ 10% behoort tot Waalse publieke fondsen (> € 400 miljoen die op een dag opnieuw zal worden geïnjecteerd in Belgische startups!)

Kortom, elke ontwikkelaar die bij Odoo is ingehuurd, heeft alleen al in België 17 indirecte banen gecreëerd.


Wanneer een artiest muziek componeert, kan zijn muziek duizenden keren worden verkocht. Dat is het punt van investeren in intellectueel eigendom; we creëren een actief dat potentieel op lange termijn vruchten zal afwerpen.


Hetzelfde geldt voor ontwikkelaars: wanneer ze software ontwikkelen, is het intellectueel eigendom, een bezit dat van grote waarde kan zijn: het creëren van banen, het vereenvoudigen van het leven van de gebruikers, het aantrekken van kapitaal, enz.
Het verwijderen van het recht van ontwikkelaars om intellectueel eigendom te declareren levert verschillende problemen op.

Probleem 1: Concurrentievermogen
Slechts 80 ontwikkelaars studeren per jaar af aan de UCLouvain (master + polytechniek). Alleen al Odoo is op zoek naar 200 profielen per jaar. Om dit gebrek te verhelpen, is onze oplossing om in het buitenland te rekruteren en talent naar België te halen.
Het probleem is dat deze ontwikkelaars heel snel gedesillusioneerd raken als ze zien wat ze netto in België aan loon overhouden. Als we intellectueel eigendom verwijderen, zal het veel erger zijn; een grote rem op ons vermogen om hersenen aan te trekken, en dus te innoveren.
België heeft hersens nodig en het salaris is een sleutelelement bij de keuze van het bedrijf en het land van vestiging.
Probleem 2: men verkleint het netwerk van medewerkers
Hoe kunnen we onze medewerkers uitleggen dat ze in plaats van 2469€/maand nu 2131€/maand netto zullen ontvangen? Het is duidelijk dat onze retentie eronder zal lijden. Ontwikkelaars kunnen heel gemakkelijk op afstand voor bedrijven werken, in andere, minder belaste landen.
Vandaag de dag kan Odoo het zich veroorloven om een ​​beetje te compenseren, maar de meeste technologiebedrijven zullen eronder lijden als ze het nettoloon van hun werknemers moeten compenseren, naast de index van >10%.
De overheid moet banenscheppende sectoren ondersteunen, niet naar beneden halen.
Probleem 3: een fundamenteel probleem
Elke ondernemer weet dat hij zijn middelen moet investeren in activiteiten die lonend zijn en activiteiten die niet lonend zijn, verminderen of stopzetten. Evenzo zou een rationele overheid de motoren van het scheppen van banen, toegevoegde waarde of aantrekken van kapitaal in België moeten bevorderen.
De technologiesector is: één van de grootste motoren voor het scheppen van banen; in een goede positie om investeerders en buitenlands kapitaal aan te trekken; een sector waar dankzij intellectueel eigendom veel wordt geïnvesteerd in onderzoek

Voorstellen

Voorstel 1: limiet op 30% van de bezoldiging
Het lijkt me absurd dat sommige artiesten meer dan 80% van hun tijd aan inkomsten geven gerelateerd aan intellectueel eigendom, maar de meeste IT-bedrijven verdienen tussen de 15% en 25%. (zonder te vergeten dat cultuur al 6% btw geniet, alsof het een fundamenteel goed is zoals water, elektriciteit of voedsel)
Natuurlijk dragen kunstenaars bij aan het welzijn van de bevolking; maar ook technologie; Ik kan het doen zonder naar een concert te gaan, maar stel je een leven voor zonder een telefoon / google map / of beheersoftware (we zouden alles op papier doen).
Iedereen (artiesten & ontwikkelaars) maximaal 30% van de inkomsten voor innovatie opleggen lijkt een redelijke oplossing: we behouden de motivatie om te investeren en ontwikkelaars in te huren, maar we snijden de extremen die het meest profiteren van het systeem weg.

Voorstel 2: stop misbruik
Er zijn misbruiken in de huidige toepassing van intellectueel eigendom.

Odoo tax stelt ons in staat om 15% van de tijd van onze consultants als intellectueel eigendom te beschouwen.
Eerlijk gezegd is de 15% van onze consultants discutabel; de intellectuele eigendom dat ze maken, dient slechts één klant, vergeleken met een ontwikkelaar die software ontwikkelt die wordt gebruikt en verkocht aan miljoenen gebruikers.


Ik zou het acceptabel vinden om te stoppen met intellectueel eigendom voor adviseurs, verkopers, advocaten en andere diensten.

De discussie over de hervorming van de heer Van Peteghem vindt plaats op vrijdag 11 november . In de hoop dat onze regering een rationeel besluit neemt.


Ik hoop dat de regering zal inzien dat de besparing van € 85 miljoen op IP meer dan gecompenseerd wordt door de duizenden banen die door Odoo worden gegenereerd, en de honderden miljoenen EUR die dankzij Odoo en andere bedrijven naar België zijn gerepatrieerd.

Link naar de initiële post

Antoine Smets

Plaats reactie

belgische-tech-ondernemers-luiden-de-alarmbel-nieuwe-auteursrechtenregeling