Scroll to top

Top

Geen reacties

Back to the future: transportschepen op windenergie - Technologium

Gepost op 03/09/2015
Back to the future: transportschepen op windenergie

Zestien ton brandstof per uur, dit is wat de motoren van ’s werelds grootste transportschepen verbruiken. Momenteel wordt dit weinig benijdenswaardig record gehouden door een paar schepen die allen eigendom zijn van de Deense containerrederij “Maersk”. De kost van de verbruikte brandstof is niet het enige probleem waar de grootste (vracht)schepen – en hun uitbaters – tegenaan kijken. De tot nu toe zeer lakse internationale wetgeving inzake de uitstoot van gassen die het resultaat zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen op open zee wordt steeds belangrijker op de agenda van internationale klimaatconventies. Enig opzoekwerk wijst uit dat de brandstof die gebruikt wordt door oceaanreuzen veel meer giftige stoffen bevat dan de brandstof die we terugvinden in autobrandstoffen. Enkele studies hebben uitgewezen dat de 15 grootste schepen ter wereld tijdens één jaar evenveel schadelijke uitstoot generen als 760 miljoen wagens in diezelfde tijdspanne.

maersk-feat

Het antwoord op de vraag naar groene en hernieuwbare energie

Het zou wel eens kunnen dat schepen aangedreven door fossiele brandstoffen maar een kort intermezzo zullen blijken doorheen de menselijke geschiedenis. Nog niet zo lang geleden (vanuit een geschiedkundig standpunt uiteraard) werden schepen nog hoofdzakelijk aangedreven door de wind. De vraag is: kunnen we terug naar het gebruik van windenergie? Met andere woorden, is het technisch mogelijk alsook economisch haalbaar? Ingenieurs in universiteiten over de hele wereld breken zich het hoofd over allerlei verschillende manieren waarop we – door gebruik te maken van de nieuwste materialen en technieken – terug kunnen vertrouwen op de natuurelementen om ons maritiem transportnetwerk van energie te voorzien. Rederijen die momenteel stappen zetten in die richting zijn het Nederlandse Fairtransport en het Japanse Oshima shipbuilding.

HYD_B9 commercial sailing ship WIP_May2011

VindeskipTM maakt groen ook economisch haalbaar

Niettegenstaande de toegenomen interesse voor het ontwerpen van prototypes die hun aandrijving halen uit windenergie lijken investeerders vooralsnog voorzichtig wat betreft het investeren van “serieuze” sommen in het realiseren van deze innovatieve projecten. Momenteel slaagt het Noorse bedrijf LadeAs er echter wel in om interesse te wekken voor hun “VindekindTM”. Het concept is uniek in die zin dat het schip niet enkel aangedreven wordt door windenergie. Het betreft een hybride die ook nog beschikt over motoren die op gas werken. Resultaat zou een reductie van 60 % zijn in traditionele brandstofkosten. Verder werden in testen ook reducties in emissiewaarden opgemeten die onder optimale omstandigheden kunnen oplopen tot 80 %. Verder presteert Vindekind ook opmerkelijk goed op traditionele “performance” indicatoren zoals snelheid en laadvermogen. Mogelijk wordt deze cocktail van economische haalbaarheid gekoppeld aan een groen verhaal ook een succes in de concurrentiële markt van het maritiem vrachttransport.

Vindskip_atSea

Plaats reactie

back-to-the-future-transportschepen-op-windenergie-technologium