Scroll to top

Top

Geen reacties

Apple heeft plannen voor/met je DNA

Gepost op 11/05/2015
Apple heeft plannen voor/met je DNA

Er werd al heel wat geschreven omtrent technologiegigant Apple die zich op gezondheidszorg toespitst. Daarbij komen nieuwe geruchten dat Apple ook massaal DNA-onderzoek mogelijk zou maken. In onderstaand artikel lijsten we kort op wat Apple’s gezondheids(r)evolutie inhoudt, wat Healthbook en ResearchKit nu net zijn en wat de gevolgen worden voor elke Apple-gebruiker.

Apple Healthbook – Het Platform

health-iphone-6-narrowIn augustus vorig jaar schreven we voor het eerst over Healthbook. Intussen heeft de applicatie al enkele metamorfoses ondergaan en heet nu ‘Gezondheid’. De bedoeling van de applicatie is om in één oogopslag weer te geven hoe je gezondheid ervoor staat.

De applicatie dient als platform waar je alle gezondheidsgegevens kan ingeven, verzamelen en bekijken. Zo kunnen data uit gezondheidsapplicaties (zoals je gewicht gemeten door je Withings Smart Scale; aantal stappen gemeten door Fitbit; slaappatroon gemeten door de Beddit etc.) toekomen op het ‘Gezondheid’-platform. Naast de gegevens die je verkrijgt van gadgets is het ook de bedoeling dat je metingen van medische apparatuur onmiddellijk op het platform kan opslaan.

Apple ResearchKit – Onderzoek zonder grenzen

2In Maart dit jaar werd het tweede deel van het gezondheidsplatform gelanceerd. ‘ResearchKit’ zou, met jouw goedkeuring, onderzoekers toegang geven tot alle data die je op je iPhone verzamelt. Medisch onderzoek ligt aan de basis van ontdekkingen die onze levenskwaliteit verbeteren. Het grote probleem voor onderzoekers is dat ze vaak onvoldoende studiepersonen vinden om tot medische verbeteringen te komen. Via de iPhone wil Apple onderzoekers in contact brengen met miljoenen Applegebruikers. Voor een onderzoek naar hart-en vaatziekten op ResearchKit schreven zich in de eerste 24 uur 11 000 mensen in. ‘Een aantal waar vroeger 50 medische centra van Stanford University een jaar naar moesten zoeken’, vertelt Tim Cook (Apple’s CEO).

Apple binnenkort ook toegang tot je DNA?

Volgens MIT Technology Review zou Apple in juni een project lanceren waarbij het iPhone-gebruikers in staat stelt het DNA te testen. Die info zou ter beschikking komen zodat onderzoekers nog diepgaander onderzoek kunnen verrichten.

Apple zou niet zelf DNA verzamelen en analyseren, maar zou beroep doen op academische laboratoria, die de genetische informatie in ‘de cloud’ opslaan. Apple sluit niet uit dat de applicatie in een latere fase met de gebruiker communiceert, waarbij de iPhone-eigenaar inzicht krijgt in diens DNA-data.

De mogelijkheid om in een vingerknip tot tonnen gezondheidsdata te komen is een enorme stap vooruit. Op voorwaarde dat deze data correct is, zou artificiële intelligentie, zoals IBM Watson, al heel snel tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Bedenkingen: Over privacy, onderzoeksbias en gebruikers

De eerste bedenking, zoals vaak wanneer gezondheidsinformatie en ICT samenvloeien, is privacy. Alle vergaarde gezondheidsdata is niet geanonimiseerd, noch opgeslagen op dataservers van vertrouwde instanties. Apple krijgt inzage in je hele gezondheidsdossier en DNA en dat is best beangstigend. Een wereld waarin je gezondheidsinformatie zomaar verkocht kan worden aan verzekeraars en werkgevers is dan niet meer veraf.

Ten tweede, zullen onderzoeksresultaten steeds een vooringenomenheid hebben (ofwel ‘bias’). Het gemiddelde profiel van iemand die een iPhone bezit is niet representatief voor de wereldbevolking. De gemiddelde iPhone-gebruiker is een goed opgeleide westerling die leeft in een geïndustrialiseerde democratische maatschappij. Omdat er enkel rekening gehouden wordt met een bepaalde maatschappelijke groep zal de kwaliteit van de resultaten van dat onderzoek lager zijn.

Ten slotte is het niet gewenst dat gebruikers inzicht krijgen in hun medisch profiel. Doktersverenigingen wijzen er vaak op dat patiënten niet de juiste opleiding hebben om resultaten te interpreteren, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen, angst en het verder benadelen van de gezondheidssituatie.

ResearchKit is een prachtige evolutie en toont aan welke impact technologie kan hebben op medisch onderzoek. Zonder twijfel zal deze revolutie bijdragen tot grootse medische resultaten. Vandaag staan we op het kantelpunt naar een nieuwe samenleving, waar de meest persoonlijke informatie al dan niet verhandeld kan worden. Daarnaast kunnen deze initiatieven levens redden en de levenskwaliteit in elk levensstadium aanzienlijk verhogen. Ethische debatten dringen zich op en de nood aan onafhankelijke controleorganen wordt steeds groter. Interesting times.

 

Plaats reactie

apple-heeft-plannen-voor-met-je-dna