Scroll to top

Top

Geen reacties

75% zou gezondheidsapps gebruiken op aanraden arts

Gepost op 31/05/2015
75% zou gezondheidsapps gebruiken op aanraden arts

Sinds de lancering van Technologium bespreken we voor-en nadelen van wearables, hun impact op individu en maatschappij. We schreven over hoe mensen meer controle kunnen krijgen over gezondheid en levensstijl door het gebruik van digitale technologie maar hadden nooit een maatstaf over het gebruik van wearables of gezondheidsapps. Daar komt nu verandering in.

iMinds – het Vlaamse digitale onderzoekscentrum – hield de voorbije weken een grootschalige online enquête over het gebruik van fitness-, gezondheidsapps en wearables in Vlaanderen. Uit de enquête blijkt dat het potentieel voor het gebruik van digitale tools in de Vlaamse gezondheidszorg erg groot is. Driekwart van de deelnemers zou immers zonder aarzelen gezondheidsapps en wearables gebruiken op aanraden van hun arts. Uit de resultaten blijkt ook dat daarvoor eerst een aantal aspecten (zoals klinische validatie en privacy-vraagstukken) door onderzoekers, industrie en beleidsmakers moeten worden aangepakt.

Meerderheid verzamelt systematisch data omtrent gezondheid en levensstijl

Vooraleer de data verder te bespreken is het belangrijk te vermelden dat de steekproef vooral bestond uit ‘early adopters’, de term die personen beschrijft die een bepaald product of technologie begint te gebruiken voordat de grote massa dat doet. De uitkomst van het onderzoek is dus niet representatief voor de volledige Vlaamse populatie.

96% van de respondenten verzamelt effectief data omtrent één of meerdere activiteiten of parameters (zoals slaap, dagelijkse beweging, sport, gewicht, bloedruk), zowel digitaal als niet-digitaal.

Gezondheidsapps versus wearables

Het tweede deel van het onderzoek draait vooral rond het gebruik van gezondheidsapps en wearables. Zo verklaarde 48,8% van de deelnemers ooit een gezondheidsapp gebruikt te hebben; ruim een kwart van de deelnemers gebruikt die nog steeds minstens op wekelijkse basis.

“Gezondheidsapps worden vooral gebruikt om zelf opgelegde (sport)doelstellingen te bereiken, en de eigen gezondheid in de gaten te houden,” zegt prof. An Jacobs (iMinds-SMIT). “Als mensen afhaken, is dat omdat ze de apps vergeten te gebruiken – of omdat het gebruik ervan volgens hen teveel tijd in beslag neemt.”

Twee andere observaties: het gebruik van gezondheidsapps is voorlopig erg vrijblijvend, ze worden amper gebruikt als onderdeel van de arts/patiënt-relatie (0,5%) – hoewel mensen daar zeker voor openstaan. Daarnaast valt op dat 33% van de respondenten die ooit een gezondheids- of fitnessapp gebruikten niet bereid is om hun data te delen. 11% ziet geen probleem in het delen van deze info via sociale media.

Wearables zijn nog niet wijdverspreid en bleken bij de respondenten minder gebruikt te worden dan gezondheidsapps: 26,1% van hen bezit één of meerdere wearables (vooral intelligente sporthorloges en polsbandjes). Wie een wearable heeft, gebruikt die echter wel intensief. Redenen om geen wearable te kopen, zijn vooral (39,3%) een onduidelijke meerwaarde (t.o.v. de functionaliteit van een smartphone, bijv.) en kost (20,1%).

“Een andere vaststelling is dat de deelnemers (onafhankelijk van leeftijd of geslacht) zeker stilstaan bij wat derden met de (persoonlijke) gegevens kunnen doen die via apps of wearables verzameld worden. Toch blijken gebruikers van wearables iets minder wakker te liggen van privacy dan apps-gebruikers,” aldus prof. Jacobs. “Wij denken dat dit te maken heeft met de hogere prijs van wearables: voor vele mensen is de aankoop ervan een meer overwogen beslissing, waarbij de gevolgen voor de privacy sowieso niet direct zichtbaar zijn en vooral het verkrijgen van informatie over gezondheid en levensstijl doorweegt.”

Een belangrijk signaal voor industrie en overheid

“Nu mensen steeds ouder worden en het aantal chronische ziekten toeneemt, zullen technologische oplossingen zoals gezondheidsapps en wearables cruciaal zijn om onze gezondheidszorg ook op langere termijn kwaliteitsvol en betaalbaar te houden,” zegt Birgit Morlion, Program Director iMinds Health. “En uit deze enquête leren we alvast dat het potentieel aan gebruikerszijde aanwezig is.”

“Zo gaf bijna driekwart van de ondervraagden aan deze oplossingen te willen gebruiken wanneer een arts ze zou aanraden. Dat is – ook voor de industrie – een belangrijk signaal wat marktpotentieel betreft. Toch is er nog werk aan de winkel, ook beleidsmatig. Zo moet er onder meer worden nagedacht over het klinisch valideren en certificeren van oplossingen, het inpassen van deze nieuwe technologieën in onze overkoepelende gezondheidszorg, en het toezien op privacy. Vanuit haar rol als Vlaams digitaal onderzoekscentrum, onder meer op het vlak van digitale gezondheidsoplossingen, reikt iMinds alvast alle betrokken partijen de hand om daar samen werk van te maken.”

Bekijk hier de infographic!

Plaats reactie

75-zou-gezondheidsapps-gebruiken-op-aanraden-arts